Frist for søknad om læreplass

1. mars er frist for å søke om læreplass i Viken.

Dato
1. mars 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
-

Søknad sendes via nettjenesten www.vigo.no.

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i vigo. Derfor er det viktig at du er aktiv og sender inn jobbsøknader og tar kontakt med mulige lærebedrifter. Se jobbsøketips for lærlinger.

Mer informasjon om lærlingeordningen og opplæring i bedrift finner du her.

Til toppen