Aktuelt

Informasjon til foresatte om valg av programfag Vg1 ST

Da vi ikke kan arrangere foreldremøte nå pga smittevernhensyn legger vi ut en informasjonsfilm til dere.   

Skedsmo-elever til finalen i internasjonal konkurranse

Vesabo Company fra faget Markedsføring og ledelse 2 har kvalifisert seg til finalen i Hubro Championship etter en brakseier i fjerde kvalifiseringsrunde.    

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Informasjon til 10. klassinger – På tide å søke skoleplass

Her finner 10. klassinger og deres foresatte informasjon om å søke om plass i videregående opplæring og om nærskoler.  

Ett nytt tilfelle av Covid-19 på Skedsmo videregående skole

Det er påvist ett smittetilfelle på Vg1 byggfag 9. januar.  

Ett nytt tilfelle av Covid-19 på Skedsmo videregående skole

Det er påvist ett smittetilfelle på Vg1 studiespesialisering 8. januar.  

Ett tilfelle av Covid-19 på Skedsmo videregående skole

Det er påvist ett smittetilfelle på Vg2 elektro  

En rettferdig inntaksordning for like muligheter

Informasjon fra Viken: Alle elever i Viken kan søke på alle skoler og utdanningsprogrammer i fylket.  

Gjerdrum-raset: Slik blir kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

Informasjon fra Viken fylkeskommune: Redningsarbeidet på Ask i Gjerdrum gjør at kollektivtilbudet må legges om, og at veier vil bli åpnet og stengt avhengig av situasjonen og redningsetatenes vurderinger. Merk at det kan komme nye endringer på kort varsel. Skoleskyssen ivaretas som til vanlig gjennom det ordinære kollektivtilbudet, som nå altså er tilpasset.   

Hjemmeundervisning og fysisk stengt skole 21. og 22. desember

De to siste dagene før juleferien er ikke skolen fysisk åpen. Elever har hjemmeskole og ansatte har hjemmekontor.   

Til toppen