Aktuelt

Meld deg opp til privatisteksamen nå

Fristen for å melde seg opp til eksamen for privatister, lærlinger og praksiskandidater er 15. september.   

Informasjon til foresatte

I høst blir det en alternativ løsning for informasjon til foresatte.   

Informasjon om særskilt språkopplæring på norsk

Her finner du informasjon om kartlegging av språkkompetansen din i norsk. Du finner informasjon på flere språk. You will find information in different languages.  

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding. Shutterstock

Oppmøte for Vg2-elever uten læreplass

Velkommen torsdag 20. august kl 09:00  

Innlogging på Visma InSchool

Ansatte må nå logge inn på Visma InSchool (VIS) med Viken og feidebruker fra Viken.  

Åpningstider i sommerferien

Her finner du oversikt over våre åpningstider i sommer.    

Klagebehandling våren 2020

Informasjon om hvordan du kan klage på karakterer og klagefrister.  

Til toppen