Rødt nivå på Skedsmo videregående skole fram til vinterferien

Skedsmo videregående skole har vært på rødt nivå siden onsdag 11. november. 15. januar fikk vi beskjed fra kommuneoverlegen om at vi skal være på rødt nivå fram til vinterferien. 

Skedsmo videregående skole - Klikk for stort bildeSkedsmo videregående skole Kristin Svorte  

I 2021 er uke 1 A-uke og uke 2 B-uke og vi følger denne organiseringen videre fram til vinterferien. 

Skolen mottok 15. januar bekreftelse fra kommuneoverlegen i Lillestrøm om de på bakgrunn av det regionale og lokale smittetrykket anbefaler at vi forlenger rødt nivå frem til vinterferien. Skulle smittesituasjonen brått snu til det bedre og det ikke foreligger nasjonal bestemmelse om rødt nivå, vil rektor eventuelt ha en dialog om å lette på nivået noe tidligere.

Praktisk gjennomføring

For Skedsmo videregående skole betyr dette i praksis at vi fra onsdag 11. november iverksatte vi vår plan for rødt nivå som beskrevet i lokal beredskapsplan. Dette innebærer at alle klasser og grupper skal deles i to i alle fag og ha A- og B-uker med henholdsvis fysisk opplæring på skolen og digital hjemmeundervisning. Du får informasjon fra din kontaktlærer om du er i A- eller B-gruppe. Dette er et tiltak for at vi skal sikre at det er minst en meter mellom elevene i alle situasjoner i skolehverdagen. Unntak fra organiseringen med A- og B-uker er gjort for alle elever med spesialundervisning, særskilt norskopplæring og grunnskoleavdelingen som skal være til stede på skolen hele tiden. For flyfag gjelder en noe annen organisering, elevene får beskjed direkte i Teams om dette.

Vi vil presisere følgende fra plan for rødt nivå:

  • Kantine og bibliotek er ikke åpent som oppholdssteder på rødt nivå unntatt med etter avtale i hulltimer. I pauser må elevene oppholde seg i sitt klasserom eller utendørs. Kantina vil være åpent for salg, og vi vil innen kort tid vurdere om tilbudet kun blir et bestillingstilbud. Biblioteket vil for øvrig være åpent for benyttelse av deres tjenester.
  • Alle klasser skal benytte dedikerte inn/og utganger på skolen, slik vi har lagt opp til hele høsten.
  • Avstandsreglene skal overholdes til enhver tid både innenfor og utenfor klasserommet når det nå er slik at bare halve klassen/gruppen er på skolen samtidig
  • Elevene finner lokal beredskapsplan i teamet Skedsmo elev og bes gjøre seg kjent med denne. Kontaktlærer tar også en gjennomgang av planen med elevene.

Kollektivtrafikk

Husk at når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind.

Viktig melding til elever som har spesialskyss til skolen eller til offentlig kommunikasjon. Husk at dere må avbestille drosje/minibuss i appen i god tid dersom dere ikke har undervisning på skolen.

Til toppen