Gjerdrum-raset: Slik blir kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

Informasjon fra Viken fylkeskommune: Redningsarbeidet på Ask i Gjerdrum gjør at kollektivtilbudet må legges om, og at veier vil bli åpnet og stengt avhengig av situasjonen og redningsetatenes vurderinger. Merk at det kan komme nye endringer på kort varsel. Skoleskyssen ivaretas som til vanlig gjennom det ordinære kollektivtilbudet, som nå altså er tilpasset. 

Kart over kollektivtrafikk i Gjerdrum januar 2021 - Klikk for stort bilde Viken  

 • Kollektivtrafikken kan kjøres gjennom Ask sentrum (forbindelse Veståsen – Kløfta og videre E6)
 • Ask terminal er stengt og vil forbli stengt en stund fremover.
 • Skeismoen – Vestbyvegen er stengt inntil videre. Undersøkelser pågår. Om strekningen åpnes, vil linje 400/410 gjenoppta normal trase. Inntil videre kjøres det via Ask til Veståsen. 
 • Fylkesveg 120 nordover fra Ask sentrum er åpen.
 • Gjerivegen østover mot Kløfta er åpen.
 • ​​​​Ask sentrum - Brådalsgutua – Fjellvegen – er åpen

For øyeblikket er det planlagt å kjøre slik fra mandag 04.januar:

Ingen linjer/ avganger kjøres via stoppested  Ask terminal. Gjerdrum ungdomsskole benyttes som alternativt knutepunkt. Dette gjelder frem til beredskapsetatene frigjør Ask terminal.

Linje 400 Oslo lufthavn – Oslo: Linjen deles i 2 (Oslo lufthavn – Kløfta st. og Oslo bussterminal – Åsenhagen.)

 • For reise mellom disse områdene må man benytte tog. Enten til/ fra Oslo lufthavn eller Kløfta st. med videre omstigning til linje 400. Ruter billett gjelder på Vys tog.
 • Strekning Oslo lufthavn - Ask forlenges til Kløfta st. Fra Kløfta er det mulighet for omstigning til tog mot Jessheim og Lillestrøm - Oslo.
 • Strekning Kankedalen – Veståsen kjøres via Ask til Veståsen i begge retninger frem til Skeismoen – Vestbyvegen åpnes.
 • Strekning Åsenhagen – Nystuen (fv120) forblir ubetjent inntil videre.
 • Kollektivtrafikk-behov Fjellstaddalen – Myrersletta må dekkes med taxi/ minibusser/ bestilling/ beredskap til/fra Åsenhagen (gjelder også linjene 400E, 2871).
 • Strekning Åsenhagen – Oslo bussterminal kjøres som normalt.

Linje 405 Kløfta – Nitteberg – Ask: kjøres som normalt.

Linje 410 Nannestad - Eltonåsen – Veståsen/ Ask: Strekningen Kankedalen – Veståsen kjøres via Ask til Veståsen i begge retninger frem til Skeismoen – Vestbyvegen åpnes.

Linje 400E Eltonåsen – Helsfyr: Omkjøring via Kløfta, strekningen Nystuen – Skedsmokorset blir ikke betjent.

Linje 2871 Ask – Lillestrøm – Rælingen vgs: Omkjøring via Kløfta, strekningen Nystuen – Åsenhagen skole blir ikke betjent. Eventuelle reisende Fjellstaddalen – Myrersletta må fraktes med taxi/ minibusser til/fra Skedsmokorset terminal.

Linje 3431 Gjerdrum barne- og ungdomsskole - Nitteberg: Kjøres som normalt.

Linje 3571 Veståsen - Ask – Kløfta – Jessheim vgs: Kjøres i utgangspunktet som normalt. Merk: om Skeismoen – Vestbyvegen ikke åpnes vil strekningen Furulundveien - Veståsen skole innstilles, elever må eventuelt fraktes med taxi til Veståsen skole.

Linje 3833 Ask – Veståsen – Eltonåsen – Nannestad vgs: Kjøres i utgangspunktet som normalt. Merk at om strekning Kankedalen – Veståsen ikke åpner, må det kjøres via Ask til Veståsen i begge retninger frem til Skeismoen – Vestbyvegen åpnes.

Det kan komme pålegg fra nødetatene/ myndighetene som medfører behov for endring i dette oppsettet på kort varsel. Reiseplanleggere vil oppdateres så fort det er praktisk mulig. Se etter «gul avviksmelding» i reiseplanleggeren.

Ruters reiseplanlegger

Til toppen