Informasjon om særskilt språkopplæring på norsk

Her finner du informasjon om kartlegging av språkkompetansen din i norsk. Du finner informasjon på flere språk. You will find information in different languages.

Klikk for stort bilde Ronald Carreño /Pixabay  

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan ha rett til særskilt språkopplæring når de er elever i videregående skole. Særskilt språkopplæring innebærer at eleven får ekstra lærerstøtte til å utvikle norskkompetansen sin.

Siden du har et annet morsmål enn norsk og kanskje også har bodd kort tid i Norge, ønsker skolen å kartlegge deg i norsk for å vurdere om du har rett til særskilt språkopplæring. Første del av denne kartleggingen er felles for alle elever på vg1.

Etter kartleggingen vil kontaktlærer ta kontakt hvis vi mener resultatet bør følges opp ytterligere. Du kan også gi beskjed til kontaktlærer, dersom du selv mener du har rett på særskilt norskopplæring.

Elevers rett til særskilt språkopplæring finner du i opplæringsloven §3-12:

§ 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar.

Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. (...).

Fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

Informasjonen i dette brevet kan du også få skriftlig på aktuelt morsmål.

Information in different languages

 

Med vennlig hilsen

Rektor

Til toppen