Informasjon til 10. klassinger – På tide å søke skoleplass

Her finner 10. klassinger og deres foresatte informasjon om å søke om plass i videregående opplæring og om nærskoler.

Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune   

Hvilken skole er min nærskole?

For 10. klassinger gjelder den nye nærskoleordningen. På vilbli.no sin side med skjema og vedlegg for Viken finner du nederst på siden en PDF med "Nærskoleoversikt, Nedre Romerike" og et excelark som heter "Søkefunksjon og Excelark over postnummer med nærskole". Dette excelarket er veldig nyttig, her søker du på ditt postnummer og får opp oversikt over hvilke nærskoler som er dine for de forskjellige utdanningsprogrammene. I PDFen med nærskoleoversikt, Nedre Romerike finner du oversikt over alle postnumre på Nedre Romerike og deres nærskoler.

Søknadsfrister

1. februar 

  • frist for søknad om inntak på grunnlag av fortrinnsrett eller individuell vurdering
  • søknadsfrist for lærekandidater

1. mars 

  • ordinær søknadsfrist for søkere til videregående skole og til læreplass
  • melding om behov for tilrettelegging

Lurer du som går i 10. klasse på noe mer om søking til videregående opplæring?

Kontakt rådgiver på ungdomsskolen din eller inntakskontoret i Viken.

Inntakskontoret i Viken

  • Telefontid mandag-fredag kl. 9.00 - 10.30 og 11.15 - 14.00
  • Send e-post
  • Telefon 22 05 50 22

Kontaktinformasjon for nåværende elever på Skedsmo

Elever som allerede går på Skedsmo og skal søke seg videre til Vg2, Vg3 eller læreplass skal kontakte Camilla Bratland (ST) eller Marianne Monsrud (YF).

Til toppen