Informasjon til elever og foresatte om elevundersøkelsen 2020

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir) der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

To hender trykker på PC tastatur - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Årets Elevundersøkelse skal gjennomføres i alle klasser på Skedsmo vgs den 7.-18. desember 2020 (uke 50 og 51). 

I Elevundersøkelsen får elevene si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Vi ønsker at så mange som mulig skal svare på undersøkelsen, men det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. 

Informasjon til elever om Elevundersøkelsen

Informasjon til foresatte om Elevundersøkelsen

Information in english

Utdanningsdirektoratet nettside er også temaene i Elevundersøkelsen gjennomgående beskrevet.  

Til toppen