Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/skedsmo-vgs

Til 10. klassinger - Søking til videregående opplæring 2021/2022

Her finner 10. klassinger informasjon om nærskoler og søking til Vg1 for skoleåret 2021/2022. 

Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

Hvor kan du søke

I utgangspunktet kan alle søke den skolen de ønsker, men prioriteres til den nærskolen de er tildelt. Det er derfor viktig å føre opp nærskolen på søknadsskjemaet. Hvis det er andre skoler du heller ønsker å gå på enn nærskolen, så kan du sette opp disse som et høyere ønske på søknaden.

Hvordan finne dine nærskoler?

For skoleåret 2021/2022 er det vedtatt at inntaket til Vg1 i Viken skal følge en nærskoleordning. Søkerne kan fortsatt fritt søke de utdanningsprogrammene og skolene de ønsker, men prioriteres til enkelte skoler i henhold til eget postnummer.

Prioriteringen gjelder for elleve ordinære utdanningsprogram. Fire utdanningsprogram gir ikke nærskolepoeng. Utdanningsprogram med spesialkoder gir heller ikke nærskolepoeng. Eksempler på utdanningsprogram med spesialkode er: yrkesfag med studiekompetanse (SK 3-årig), yrkes- og studiekompetanse (YSK 4-årig) og toppidrett.

Utdanningsprogram

 • Bygg- og anleggsteknikk BA JA - gis nærskolepoeng
 • Elektro og datateknologi EL JA - gis nærskolepoeng
 • Frisør,blomst,int,eksp.design FD JA - gis nærskolepoeng
 • Helse- og oppvekstfag HS JA - gis nærskolepoeng
 • Idrettsfag ID JA - gis nærskolepoeng
 • Kunst, design og arkitektur KD JA - gis nærskolepoeng
 • Medier og kommunikasjon ME JA - gis nærskolepoeng
 • Restaurant- og matfag RM JA - gis nærskolepoeng
 • Salg, service og reiseliv SR JA - gis nærskolepoeng
 • Studiespesialisering ST JA - gis nærskolepoeng
 • Teknologi- og industrifag TP JA - gis nærskolepoeng
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon IM NEI - gis ikke nærskolepoeng
 • Håndverk, design, og produktutvikling DT NEI - gis ikke nærskolepoeng
 • Musikk, dans og drama MD NEI - gis ikke nærskolepoeng
 • Naturbruk NA NEI - gis ikke nærskolepoeng

Viken har utarbeidet en søkemotor der søkeren kan finne sine nærskoler ved å taste inn sitt postnummer. Det er også utarbeidet oversikter for nærområdene. Lenke til nærskoleoversikter

Hva er nærskolepoeng?

Nærskolepoeng er ekstrapoeng som søkeren får når de søker sin nærskole. Det gis 100 ekstrapoeng. Karakterpoeng regnes ut på grunnlag av avsluttende karakterer fra grunnskolen. Maksimalt er det mulig å oppnå  60 karakterpoeng (6 i karaktersnitt). Det betyr at med 100 poeng i tillegg , kan de som søkere sin nærskole ikke bli utkonkurrert av søkere som ikke har denne skolen som sin nærskole.

Søknad om bytte av nærskole

 • Dokumenterte behov for å skifte miljø, mulighet for å utøve kultur og idrett på et særdeles høyt nivå (nasjonalt nivå), samt om det er en betydelig mer praktisk reisevei til annen skole, er grunner til å søke unntak fra ordningen. Søknader sendes via e-dialog
 • Bestemmelsen blir håndtert strengt. Udokumenterte søknader blir avvist. Fristen for å sende inn dokumentasjon er 1. mars. Det gir ikke rett til inntak, men prioritering på lik linje med andre nærskolesøkere.

Ny tilbudsstruktur for vg2 yrkesfag fra høsten 2021

Ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ble innført høsten 2020 på Vg1. Høsten 2021 innføres den nye strukturen på Vg2. Se oversikt ved å følge lenke.

Opplæringstilbudet skoleåret 2021/2022

Fylkestinget i Viken vedtok 17. desember, 2020, opplæringstilbudet for skolene i Viken. Følg denne lenken, og velg aktuell skole

Til toppen